Zajímové odkazy

Online autobazar a prodej ojetých aut v České republice

Jak psát životopis

Curriculum vitae (CV) neboli životopis je důležitý dokument, který obsahuje přehled vzdělání a také pracovních zkušeností. Většinou jej píšeme s cílem získat zaměstnání, a proto musí být nápaditý, úhledný a bez chyb. Jen tak můžeme být při hledání práce úspěšní. Jak správně napsat profesní životopis, abychom budoucího zaměstnavatele zaujali? Odpověď přinášejí následující řádky.

Životopis psaný na počítači

V dnešní době je rukou či strojově psaný životopis už spíše výjimkou, k jeho napsání používáme počítač a k odeslání elektronickou poštu. Profesní životopis hraje podstatnou roli v první fázi výběrového řízení, a tak je velmi důležité, aby svým obsahem personalistu či majitele firmy zaujal. Pozor také na rozsah životopisu, určitě by neměl být delší než dvě strany A4. Přiložit k dokumentu lze i fotografii, avšak rozhodně ne soukromou fotku například z dovolené.

Co musí životopis obsahovat? Jak psát?

Nejčastěji je vyžadován strukturovaný životopis, který je stručný, výstižný a přehledný. V případě nestrukturovaného (volného) životopisu je možné, aby o sobě uchazeč napsal vše, co považuje za vhodné. Každé curriculum vitae by mělo obsahovat pět základních tematických celků. Na prvním místě uvádíme osobní údaje – personalistům zpravidla stačí jméno a příjmení, včetně kontaktu (e-mail a telefon). Za druhé musí životopis obsahovat vzdělání (vždy začínáme psát nejvyšším dosaženým vzděláním), následují kurzy, školení a osvědčení.

Poté přicházejí na řadu údaje o praxi, které zahrnují nástup a ukončení (od – do), název pracoviště i pracovní pozici. V okruhu dovedností popisujeme dosaženou úroveň znalostí v oblasti cizích jazyků či práce s počítačem a uvádíme, zda vlastníme řidičský průkaz. Protože životopis se nehodnotí jen z hlediska obsahu, dbejme také na jeho formu. Dnes už naštěstí existují různé počítačové programy, které nám s jeho grafickou úpravou mohou pomoci. A jde-li o kopie dokladů, jako vysvědčení, diplom apod., není třeba je k profesními životopisu přikládat, pokud si to budoucí zaměstnavatel nevyžádá.