Zajímové odkazy

Online autobazar a prodej ojetých aut v České republice

Jak třídit odpad

Všichni si přejeme žít v zeleném prostředí, dýchat zdravý vzduch a pít čistou vodu. Každá lidská činnost však produkuje různé druhy odpadu, který se neustále hromadí. Aby se planeta Země nestala pouhým smetištěm, je nutné osvojit si pravidla, která říkají, jak správně třídit odpad. Budeme-li tyto zásady opravdu dodržovat, přispějeme velkou měrou ke zlepšení životního prostředí. A pro děti se z třídění odpadu může stát i zajímavá hra.

Barevné odlišení kontejnerů

K tomu, aby třídit odpad bylo jednoduché a přehledné, slouží barevně odlišené kontejnery. V dnešní době se třídí plast, papír a sklo, ale ve větších městech najdeme také kontejner na elektro nebo bioodpad. Třídit už lze i nápojové kartony a textil. A jaké barvy bychom si měli zapamatovat? Modré kontejnery jsou určeny na papír, který již nepotřebujeme, a vhodit do nich můžeme staré noviny, časopisy, sešity, papírové obaly nebo cokoliv z lepenky. Celé svazky knih či jakkoliv znečistěný papír do modrého kontejneru ale nepatří. A pozor, použité dětské papírové pleny zásadně odhazujeme do popelnice.

Do žlutých kontejnerů určených na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky nebo sešlápnuté PET lahve. Nevhazujeme do nich ale například obaly od žíravin, barev či jiných nebezpečných látek. Také podlahové krytiny a novodurové trubky ve žlutém kontejneru nemají co dělat! Potřebujeme-li vyhodit sklo, zamíříme ke kontejnerům se zelenou barvou. Můžeme sem vhazovat barevné sklo, sklenice od vína, tabulová skla z oken apod. Na čiré sklo je zpravidla určen zvláštní kontejner v bílé barvě. Keramika nebo porcelán však do těchto kontejnerů nepatří.

Chceme-li se zbavit nápojových kartonů, včetně krabic od džusů či mléka, použijme oranžové pytle nebo zamiřme ke kontejneru s oranžovou nálepkou. Také součástí našich domácností mohou být různobarevné koše na tříděný odpad v rozmanitém designovém provedení. Patří k oblíbenému sortimentu, což znamená, že si lidé velmi uvědomují důležitost a význam druhotného zpracování odpadů.