DoIt Wiki – jak na to

Česká Republika

Zajímové odkazy

Online autobazar a prodej ojetých aut v České republice

Jak založit živnost

Založení živnosti je často důležitým mezníkem v našem životě – ať už chceme podnikat v oboru, kterým se delší dobu zabýváme, či tehdy, kdy chceme vyzkoušet něco nového. Někdy se nám plány vydaří, někdy zase ne. Pro jejich úspěch je však třeba také dobře vědět, jak založit živnost. A přesně to je téma, kterým se zabývají následující řádky.

Kdo může založit živnost?

Živnost může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba, a to v případě, že jí v cestě nestojí žádné překážky a splní určité podmínky. Podmínkami je myšleno:

  • dosažení věkové hranice 18 let
  • bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům
  • odborná způsobilost (u živností vázaných)

Pokud jste se zastavili u posledního bodu, Vaše vysněná živnost patří mezi vázané a Vy nemáte potřebnou odbornou způsobilost, rozhodně se nebojte. Tento krok lze ze zákona obejít stanovením tzv. odpovědného zástupce pro živnost.

Kdy nastává problém v založení živnosti?

Nastat samozřejmě mohou i ojedinělé případy, ve kterých Vaše živnost nebude schválena. Stát se tak může například v případě, že byl na Váš majetek prohlášen konkurs. Stejně tak nastává problém v okamžiku, kdy Vám byl soudem nebo státním orgánem uložen trest zákazu provozování činnosti týkající se této živnosti či živnosti v oboru příbuzném.

Postup založení živnosti

Až budete mít připraveny všechny podklady pro založení Vaší živnosti, je třeba obstarat ještě následující:

  • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě.
  • Registrace na finančním úřadě k platbě dani z příjmu.
  • Registrace k platbě záloh sociálního pojištění.
  • Registrace k platbě záloh zdravotního pojištění.

Během týdne od ohlášení na živnostenském úřadě bude proveden zápis do živnostenského rejstříku a Vy tak získáte osmimístné identifikační číslo (IČ).

Doufáme, že Vám tento text pomohl při hledání informací potřebných pro založení Vaší vysněné živnosti. Nezapomeňte podnikat s úsměvem a nelekat se prvotních administrativních záležitostí!